Jessica Lee Buchenen is the August girl

Ջեսիկա Լի Բուչենենը նկարվել է օգոստոսյան Harper’s Bazaar Bulgaria-ի համար։ Նկարներն իսկապես արժանի են ուշադրության։

0